پرداخت آنلاین

مشتریان گرامی

این قسمت بنا به درخواست شما جهت سهولت در واریز هزینه هایی مانند هزینه تمدید سالانه خط، واریز هزینه ماژول های در خواستی و سایر هزینه ها به غیر از شارژ پنل پیامک طراحی گردیده است. در صورت نیاز به شارژ پنل پیامکی میبایست پس از ورود به پنل خود با استفاده از نام کاربری، از گزینه شارژ حساب استفاده نمایید.